KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH pl wzór 01_T_17_rev.04